KHUÔN GẠCH KHÔNG NUNG

Công ty Hữu Thắng chuyên sản xuất khuôn gạch không nung, khuôn gạch block phục vụ cho dàn máy ép gạch không nung phục vụ cho các loại gạch xây.

Các loại khuôn gạch không nung Hữu Thắng sản xuất:

  1. Khuôn gạch xây 03 lỗ: 90x190x390
  2. Khuôn gạch móng: 190x190x390
  3. Khuôn gạch 14: 140x190x390
  4. Khuôn Đờ Mi xây: 90x190x190
  5. Khuôn gạch cột: 190x190x190
  6. Khuôn Đờ Mi móng: 190x190x190
  7. Khuôn gạch thẻ: 40x80x180
  8. Khuôn gạch 4 lỗ: 80x80x180
  9. Khuôn gạch trồng cỏ 8 lỗ: 80x260x390
  10. Khuôn gạch 15: 150x190x390

      ............

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Hữu 0962 33 74 79 - 01647 36 16 17

 

Khuôn gạch không nung